ของรางวัล ปืน จะถูกส่งให้ทีหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก